Nhân Gian Du Ký

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 1.001 Phật Sống Tế Công người đời Nam Tống (1150-1209) nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang, họ Lí tên Tu Duyên quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế, vì thường dùng kế giả điên để cứu [ …]

25/01/2022 Nguyen Jenny 0

Thuần Hóa Tâm Hồn

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 1.051 Tác phẩm “Thuần Hoá Tâm Hồn” hay “Cẩm Nang Ðạo Ðức Hằng Ngày của Người Phật Tử” do Tỷ-kheo-ni Thupten Chodron biên soạn mang tựa đề “Taming the Monkey Mind” đã được đánh giá là quyển sách dành cho tất cả mọi người muốn hiểu sâu sắc [ …]

20/01/2022 Nguyen Jenny 0

Gương Sáng Người Xuất Gia

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 117 Đại Sư Liên Trì là người tinh thông tam tạng, hành giải tương ưng. Ngài không những nổi tiếng thời bấy giờ, mà còn lưu danh đến những đời sau. Trước tác của Ngài rất nhiều, tất cả đều rất sâu sắc, dung thông và rất thịnh [ …]

26/12/2021 Nguyen Jenny 0

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 89 Tam Tạng kinh điển của nhà Phật mênh mông như rừng, nhưng tất cả đều có cùng một mục đích là từng bước, chỉ cho chúng sinh con đường tháo bỏ gông cùm của vô minh phiền não tham sân si, vượt qua dòng sinh tử luân [ …]

19/12/2021 Nguyen Jenny 0

Ý Chí Sắt Đá

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 123 Cuộc du học của Huyền Trang thích thú vô cùng. Tới đâu ông cũng gặp những di tích của đạo Phật, tha hồ mà đọc kinh điển, mà thảo luận với các pháp sư và thỉnh giáo các vị tu hành uyên bác. Ông sống non mười [ …]

15/12/2021 Nguyen Jenny 0

Công Đức Phóng Sanh

Tác giả:
Số tập:

Lượt nghe: 111 Giáo lý của đạo Phật tuy rất sâu xa mầu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết thực, gần gũi; tuy nói tánh không, giải thoát, nhưng cũng không rời sự sống của muôn loài; tuy nói hành thiền, quán tịnh, nhưng nhất cử nhất động cũng đều [ …]

10/12/2021 Nguyen Jenny 0