36 Mưu Kế Và Thuật Xử Thế

Tác giả:
Thể loại: ,,,
Lượt nghe: 631
Player ID does not exist!

36 Mưu Kế Và Thuật Xử Thế hàm chứa nội dung thâm thuý, sâu sắc, được truyền từ đời này sang đời khác, chính là bông hoa hiếm có trong kho tàng tri thức.

36 Mưu Kế Và Thuật Xử Thế chính là sách lược tác chiến, sáu sáu ba mươi sáu, trong số có thuật, trong thuật có số. Âm dương hài hòa, chứa huyền cơ ở bên trong. Trong toàn bộ cuốn sách, mỗi 6 kế tạo thành một phần, lần lượt là thắng kế chiến, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tính chiến kế và bại chiến kế. Mỗi phần đều có mở đầu và kết thúc, tuần tự nối tiếp nhau, mọi mưu lược tác chiến đều nằm trong đó.

36 Mưu Kế Và Thuật Xử Thế là một tác phẩm quân sự, song nó lại bao hầm tính triết lý sâu sắc và đã được ứng dụng rộng rãi ở mọi lĩnh vực trong đời sống.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA