88 Kế Làm Giàu – Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

Tác giả: , ,
Thể loại: ,,,
Lượt nghe: 1419
Player ID does not exist!

Nghề binh lắm quỷ quyệt – Nghề buôn nhiều dối lừa

Biết đất thì sẽ thắng – Chọn được đất thì phát tài

Ngày xưa, Khổng Minh đa mưu chỉ thảnh thơi ngồi tựa bao lơn đốt hương gẩy đàn mà lui được 15 vạn đại quân Tư Mã Ý.

Thời nay, một nhà buôn Mỹ chỉ khai thác một tin nghe lỏm về bệnh ôn dịch gia súc ở Ma rốc đã thu được 9 triệu đô la.

Ông chủ Sony từ tay trắng tạo nên sản nghiệp 20 tỷ

Tất cả mưu mẹo làm giàu quy ở 88 kế lạ trong cẩm nang này.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA