88 Kế Làm Giàu

88 Kế Làm Giàu
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 45
Player ID does not exist!

Muốn giành phần thắng ở cuộc chiến thương mại, cũng cần phải đấu trí đọ mưu, cố làm sao để “chuyển vận trong vòng hẹp, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm”. Cho nên, những nhà kinh doanh có chí muốn thắng địch trong cạnh tranh, cần phải chăm chỉ tụng “kinh binh pháp” do tổ tiên để lại. Mấy đồng chí quen thuộc về binh pháp lại nhiệt tình trong công tác kinh tế, qua nghiên cứu kỹ lưỡng, đã dẫn binh pháp vào hoạt động kinh tế, và liên hệ với thực tế đời sống kinh tế trong ngoài nước, đã biên soạn ra cuốn sách binh pháp kết hợp với kinh tế này. Những ai là người sản xuất và kinh doanh thương phẩm đọc sách này có thể sẽ rút ra được nhiều sự gợi mở.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA