Chung Vô Diệm

Tác giả:
Thể loại: ,,,,
Lượt nghe: 268
Player ID does not exist!

Nhắc lại từ khi nhà Trụ bị diệt, Chu hưng, vua Văn vương kế vị, nhất thống sơn hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến đời Xuân Thu Chiến Quốc, lại phân ra làm mười tám nước chư hầu, các nước đều tranh bá tranh hùng một phương; Sở Bình vương thất chánh, nghe lời sàm tấu giết kẻ trung lương, làm cho Ngũ Viên sinh biến, trốn qua đầu nước Ngô, sau kéo binh về báo oán, diệt nước Sở, lại đào mộ Bình Vương lên đánh thây cho đã giận. Chừng ấy thì còn có mười bảy nước, kế đó bị Ngũ Tân trừ hết năm nước nữa, còn có mười hai nước. Đến Chung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết năm nước nữa, thì còn có bảy nước mà thôi, ấy là việc về sau.

Bây giờ hãy nói về con gái bà Tây vương mẫu ở tại cung Diêu Trì, nhân lúc phó hội Bàn đào, uống rượu say nói lời mạo phạm, bà Tây vương mẫu nổi giận đày xuống nhân gian đầu thai làm con nhà họ Chung, đội lốt dạ xoa, hinh dung xấu xí, cổ quái.

Bấy giờ tại núi Thương Sơn, làng Pháp Mã có một người họ Chung tên Kỳ, tự Thiên Tài, nhà cửa giàu có, tánh nết hiền lương, vợ là Đặng Thị, sinh được hai trai tên là Chung Long, Chung Hổ, sau sinh được một gái nữa, hình dung cổ quái diện mạo xấu xí, vợ chồng Chung lão thấy vậy đặt tên là Chung Vô Diệm.

Vô Diệm lớn lên chẳng học thêu thùa vá may, mỗi ngày cứ lo luyện văn luyện võ, lại thêm tính tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai, sau lại gặp bà Lê Sơn Thánh mẫu, dạy thêm phép ngũ hành và Tiên thiên toán số, nên nàng trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại, ấy là ý trời đã sẵn dành, cho có người giúp Tề Tuyên vương vững trị, lúc ấy Tề Tuyên vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông, phủ Hằng Xương, huyện Lâm Tri.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA