Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam

Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 53
Player ID does not exist!

Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Khi giặc đến nhà thì toàn dân kiên quyết cầm vũ khí chống giặc, lúc chiến đấu công khai, lúc hoạt động bí mật, lớp người trước anh dũng ngã xuống, lớp người sau hăng hái tiến lên, không ai cam chịu sống cúi đầu dưới ách thống trị của ngoại bang. Sự nghiệp dựng nước và giữ nước là cuộc đấu tranh lâu dài, trải qua mấy ngàn năm để giành độc lập – tự do đã tạo nên những trang sử vẻ vang chính là do toàn dân ý thức được chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trong chiều hướng bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân, nxb trẻ chúng tôi xuất bản tập sách danh nhân cách mạng việt nam – trong bộ sách nhiều tập kể chuyện danh nhân việt nam do nhà thơ lê minh quốc biên soạn.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA