Hành Trình Một Linh Hồn

Hành Trình Một Linh Hồn
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 43
Player ID does not exist!

Các triết gia cũng như các nhà khoa học tâm linh thấu hiểu rằng cuộc sống là sự tiến hóa, tương tự như tất cả mọi thứ trong tự nhiên. Và mục đích của cuộc sống là trải nghiệm; cuộc sống thu thập các trải nghiệm khi tiến hóa thông qua các thế giới tự nhiên, từ hình thức thấp nhất đến cao nhất của sự sống. Đó chính là sự hoàn hảo của con người tạo hóa. Nguồn sinh lực sống bậc thấp nhất ở thế giới vô cơ, sau quá trình thu thập và tích lũy những kinh nghiệm mà nó phải đạt được, đi vào mô hình bậc thấp của thực vật và dần dần tiến lên mô hình bậc cao hơn của loài người.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA