Nguyên Tắc Củ Cà Rốt

Nguyên Tắc Củ Cà Rốt
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 18
Player ID does not exist!

Nguyên tắc củ cà rốt – Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên đạt hiệu suất phi thường, Với mỗi yếu tô trong bốn phẩm chất cơ bản của nghệ thuật lãnh đạo, việc áp dụng thêm nguyên tắc củ cả rốt là một chất xúc tác có sức mạnh rất lớn.Một trong những biểu hiện cho thấy sự ghi nhận có thể giúp xác định mục tiêu hiệu quả hơn chính là : Thông qua các chương trình giải thưởng, nhân viên được tiếp cận gần hơn với mục tiêu của công ty, từ đó, nhà lãnh đạo có thể dễ điều chỉnh hành vi của nhóm theo hướng tích cực hơn là chỉ ra sự thiếu sót trong công việc .

Chúng ta giao tiếp với số đông, nhưng phải quản lý từng người một. Khi bạn công khai thừa nhận ai đó vì đóng góp của họ thì ngay lập tức, chỉ số tín nhiệm của bạn tăng rất cao. Nói cách khách, khi sự ghi nhận nhân viên được thêm vào 4 yếu tố cơ bản giúp quản lý nhân sự hiệu quả (xác định mục tiêu, giao tiếp, uy tín, trách nhiệm), nó có tác dụng như chất xúc tác khiến cho nhân viên làm việc tích cực và gắn bó chặt chẽ với công ty.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA