Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam

Tác giả:
Thể loại: ,,
Lượt nghe: 180
Player ID does not exist!

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Sách Đại học (thuộc bộ Tứ thu – một trong những cuốn sách chính thống của Nho giáo) viết rằng: “Khi bản thân tu luyện, gia tộc hài hòa. Khi gia tộc hài hòa, đất nước mới được thịnh trị. Khi đất nước được thịnh trị, khắp nơi sẽ thái bình. Từ bậc quân vương cho đến kẻ dân thường trăm họ, tất cả phải coi tu luyện bản thân là điều quan trọng nhất”. Các bậc hiền nhân vì thế luôn lấy việc tu thân, rèn giũ tinh thần, cốt cách là đạo cần có của một bậc chính nhân quân tử.

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại tên tuổi của nhiều bậc nhà Nho tài đức trong sự nghiệp trùng hưng lập quốc: Chu Văn An (1293-1370); Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1595), Nguyễn Thiếp (1723-1804)… Họ là những tấm gương mẫu mực soi sáng ngàn đời về đức độ, tài trí, lòng yêu nước thương dân, hết lòng phụng sự nghĩa lớn.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA