• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Sống Là Dần Chết

Sống Là Dần Chết

Tác giả:
Lượt nghe: 12

Những chỉ dẫn dành cho phật tử sẽ là giống nhau trong suốt quá trình trình hấp hối, tại thời điểm chết và sau khi chết, cho dù một người ở độ tuổi cao chết bình an trong giấc ngủ hay một người đột tử vì những nguyên nhân và [ …]

28/12/2022 Nguyen Jenny 0