• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Khúc Tiêu Đồng

Khúc Tiêu Đồng

Tác giả:
Lượt nghe: 22

Khúc Tiêu Đồng là tập hồi ký của một trong những cử nhân triều Nguyễn khóa cuối và là học viên trường Hậu Bổ khóa đầu, ôn lại câu chuyện từ khởi nghĩa Cần Vương đến Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Bằng chính cuộc đời mình, tác giả [ …]

31/12/2022 Nguyen Jenny 0