• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Tạng Thư Sống Chết

Tạng Thư Sống Chết

Tác giả:
Lượt nghe: 19

Trong tác phẩm này, thầy Soyal tập trung vào các vấn đề làm sao để hiểu ý nghĩa thực thụ của sự sống, làm sao để chấp nhận cái chết, và làm sao để giúp đỡ người sắp chết, và người đã chết. Chết là một phần tự nhiên của [ …]

30/12/2022 Nguyen Jenny 0