Vua Hàm Nghi, Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày

Vua Hàm Nghi, Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 50
Player ID does not exist!

Trong sách in lại những bài viết ra đời trong vòng một phần tư thế kỷ qua, phản biện nhiều bài viết khác nhau, nhiều bài lại cùng chung một vấn đề nên người phản biện đã phải sử dụng nhiều hình ảnh, nhiều thông tin trùng lặp.Cuối sách có trích đăng vài ba chương trong Tiểu thuyết lịch sử đang chờ hoàn thành mang tựa đề Chiếc ngai vàng lưu lạc. Phần trích có tính văn học nầy giúp làm dịu bớt những lý lẽ khô cứng trong phần phản biện trước đó. Ngoài ra, thông tin nầy cũng được xem như một lời cam kết cuốn tiểu thuyết về vua Hàm Nghi phải được hoàn thành trước khi tác giả đi bái yết vua Hàm Nghi ở cõi vĩnh hằng.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA