3 Lần Chiến Thắng Quân Mông Nguyên

3 Lần Chiến Thắng Quân Mông Nguyên
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 40
Player ID does not exist!

3 lần chiến thắng quân Nguyên – Mông là một trong những trang sử hào hùng nhất trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Bởi trong vòng 30 năm, quân dân ta đã 3 lần đánh thắng đội quân xâm lược hùng mạnh và hung hãn nhất thời đó, bảo vệ quyền độc lập tự chủ của đất nước, góp phần bảo vệ nền độc lập của các nước Đông Nam Á. Chiến thắng quân Nguyên – Mông là bài học vô giá về sự đoàn kết, trí tuệ tuyệt vời của cha ông ta trong chống giặc ngoại xâm.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA