Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ

Tác giả:
Thể loại: ,,
Lượt nghe: 240
Player ID does not exist!

Đây không phải là quyển sách học làm người dễ hiểu – nói về cách làm thế nào để trở nên có màu sắc tâm linh hơn.

Đây là một quyển sách thực dụng nói về cách làm thế nào để sống ở đời một cách cởi mở và chân thành, bằng trí huệ và lòng từ bi.

Đây là một quyển sách nói về việc thức tỉnh trước Thực tại – về sự làm người một cách trọn vẹn.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA