Đông Bắc – Vùng Đất, Con Người

Đông Bắc – Vùng Đất, Con Người
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 10
Player ID does not exist!

Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm cơ bản của các dân tộc và di tích, danh thắng ở Đông Bắc, Điều hiện tự nhiên, đặc điểm cơ bản của các dân tộc ở Đông Bắc,Một số di tích, danh thắng ở Đông Bắc. Phần 2: Văn hóa truyền thống các dân tộc ở Đông Bắc,Phong tục, lễ hội của các dân tộc ở Đông Bắc,Làng nghề truyền thống ở Đông Bắc, Văn hóa ẩm thực của Đông Bắc.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA