Giáo Trình Luật Thuế

Giáo Trình Luật Thuế
Tác giả:
Thể loại:
Lượt nghe: 59
Player ID does not exist!

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; pháp luật về quản lý thuế.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA