• Thể loại

  • Sắp xếp theo

  • Nhập lại
Giáo Trình Pháp Luật Về Cạnh Tranh Và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại

Giáo Trình Pháp Luật Về Cạnh Tranh Và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại

Tác giả:
Lượt nghe: 60

Giáo trình gồm hai phần:Phần I: Pháp luật về Cạnh tranh, gồm 5 chương trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt NamPhần II; Pháp luật về Giải quyết tranh chấp thương mại, gồm 3 chương trình bày về các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài.nbsp;tài liệu tham khảo:- Bộ Luật dân sự 2005- Bộ Luật dân sự 2015- Bộ luật tố tụng dân sự 2015- Luật doanh nghiệp 2020- Luật đầu tư 2020- Luật Thương mại 2005- Luật Cạnh tranh 2004- Luật cạnh tranh 2018- Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019- Luật Trọng tài thương mại 2010

Giáo Trình Luật Thuế

Giáo Trình Luật Thuế

Tác giả:
Lượt nghe: 48

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; pháp luật về quản lý thuế.

Giáo Trình Luật Lao động

Giáo Trình Luật Lao động

Tác giả:
Lượt nghe: 42

Giáo trình Luật Lao động của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn. Bên cạnh đó, giáo trình này còn đem đến cho người đọc một cách nhìn rộng hơn về pháp luật lao động, quan hệ lao động và định hướng phát triển của ngành luật này trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập của nước ta hiện nay.

Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hoá Và Dịch Vụ

Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hoá Và Dịch Vụ

Tác giả:
Lượt nghe: 31

Giáo trình này là công cụ hỗ trợ quan trọng cho việc tiếp thu kiến thức trên lớp cũng như việc tự nghiên cứu. Cuốn giáo trình dẫn dắt các bạn đến với những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại, trước hết bằng các nội dung có tính nhập môn, tiếp đó là các nội dung cơ bản về các hoạt động thương mại cụ thể được quy định trong Luật thương mại 2005 và cuối cùng là các nội dung về chế tài khiếu nại trong hoạt động thương mại.

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Tác giả:
Lượt nghe: 86

“Quyền Sở hữu Trí tuệ”,  Tài liệu Bài giảng này ra đời nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên luật, các học viên của các khoá đào tạo về sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ, và các luật sư. Cách tiếp cận vấn đề của quyển sách là xem xét và nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ dưới góc độ của một quốc gia đang phát triển, phân tích luật pháp trên những nguyên tắc triết học và kinh tế, dựa vào điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Từ xuất phát điểm trên, tác giả phân tích những mặt lợi, mặt hại của việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, các cam kết mà Việt Nam cần thực hiện trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ, hay trong quá trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới.