Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ
Tác giả:
Thể loại:
Lượt nghe: 91
Player ID does not exist!

“Quyền Sở hữu Trí tuệ”,  Tài liệu Bài giảng này ra đời nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên luật, các học viên của các khoá đào tạo về sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ, và các luật sư. Cách tiếp cận vấn đề của quyển sách là xem xét và nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ dưới góc độ của một quốc gia đang phát triển, phân tích luật pháp trên những nguyên tắc triết học và kinh tế, dựa vào điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Từ xuất phát điểm trên, tác giả phân tích những mặt lợi, mặt hại của việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, các cam kết mà Việt Nam cần thực hiện trong Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ, hay trong quá trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA