Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hoá Và Dịch Vụ

Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hoá Và Dịch Vụ
Tác giả:
Thể loại:
Lượt nghe: 31
Player ID does not exist!

Giáo trình này là công cụ hỗ trợ quan trọng cho việc tiếp thu kiến thức trên lớp cũng như việc tự nghiên cứu. Cuốn giáo trình dẫn dắt các bạn đến với những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại, trước hết bằng các nội dung có tính nhập môn, tiếp đó là các nội dung cơ bản về các hoạt động thương mại cụ thể được quy định trong Luật thương mại 2005 và cuối cùng là các nội dung về chế tài khiếu nại trong hoạt động thương mại.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA