Giáo Trình Pháp Luật Về Cạnh Tranh Và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại

Giáo Trình Pháp Luật Về Cạnh Tranh Và Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại
Tác giả:
Thể loại:
Lượt nghe: 60
Player ID does not exist!

Giáo trình gồm hai phần:Phần I: Pháp luật về Cạnh tranh, gồm 5 chương trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt NamPhần II; Pháp luật về Giải quyết tranh chấp thương mại, gồm 3 chương trình bày về các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài.nbsp;tài liệu tham khảo:- Bộ Luật dân sự 2005- Bộ Luật dân sự 2015- Bộ luật tố tụng dân sự 2015- Luật doanh nghiệp 2020- Luật đầu tư 2020- Luật Thương mại 2005- Luật Cạnh tranh 2004- Luật cạnh tranh 2018- Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019- Luật Trọng tài thương mại 2010

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA