Kinh Thánh

Kinh Thánh
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 20
Player ID does not exist!

Kinh Thánh được viết trong hơn 1.600 năm. Những người được dùng để viết Kinh Thánh sống trong các thời kỳ khác nhau. Một số là người trí thức, số khác là người bình dân. Ví dụ, có người là y sĩ, có người là nông dân, người đánh cá, người chăn cừu, nhà tiên tri, quan xét hoặc vua. Dù có nhiều người viết, nhưng mọi phần của Kinh Thánh đều hòa hợp với nhau. Không có trường hợp chương này nói một điều, còn chương khác nói ngược lại. Các chương đầu trong Kinh Thánh cho biết những vấn đề của nhân loại bắt đầu như thế nào, còn các chương cuối cho biết cách Đức Chúa Trời giải quyết những vấn đề ấy khi biến trái đất thành địa đàng. Kinh Thánh ghi lại hàng ngàn năm lịch sử loài người và cho thấy ý định của Đức Chúa Trời luôn thành hiện thực.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA