Tây Nguyên – Vùng Đất Và Con Người

Tây Nguyên – Vùng Đất Và Con Người
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 36
Player ID does not exist!

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế – xã hội và di tích, thắng cảnh ở Tây Nguyên, Khái quát về điều kiện tự nhiên Tây Nguyên,Đặc điểm kinh tế – xã hội Tây Nguyên, Một số di tích và thắng cảnh Tây Nguyên. Phần 2: Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Đặc điểm cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Một số lễ hội của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Một số đặc sản ở Tây Nguyên

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA