Tích Truyện Tháng Các Linh Hồn

Tích Truyện Tháng Các Linh Hồn
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 34
Player ID does not exist!

Khi hai anh em Aaron và Môisê chết, dân Do Thái than khóc suốt 30 ngày. Dòng lệ tuôn trào đó được coi như những lời cầu khẩn cho hai vị quá cố. Cầu nguyện cho người chết 30 ngày là tục lệ đã ăn sâu vào người Do Thái. Thánh Kinh nói cho họ biết là người chết một tháng mới đoạn tang…

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA