Vô Đối Môn

Vô Đối Môn
Tác giả:
Thể loại:
Giọng đọc:
Lượt nghe: 39
Player ID does not exist!

“Vô đối môn” là những câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu… được coi là những gì cơ bản nhất, giúp người tìm hiểu Phật pháp có thể hiểu rõ và định hướng cho bản thân được tác giả Lý Tứ ấp ủ và viết trong 30 năm nghiên cứu.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA