Tình sử Hồ Xuân Hương

Tác giả:
Thể loại: ,,
Lượt nghe: 512
Player ID does not exist!

Cuốn “Tình sử Hồ Xuân Hương” của Bùi Bội Tỉnh đã tạo dựng lại rất có hồn, có duyên về cuộc đời một nữ thi sỹ nổi tiếng của dân tộc – nổi tiếng vì tài thơ và tình duyên lỡ dở, vì thái độ phản kháng và “nổi loạn” trong xã hội phong kiến Việt Nam thế kỷ VIII. Hồ Xuân Hương là một hiện tượng độc đáo nhất và chắc chắn cũng là một nữ sỹ độc đáo nhất trong nền vǎn học cổ điển Việt Nam.

Bài ” Tát nước gàu sòng ”

Đương cơn nắng cực chửa mưa tè

Rủ chị em ra tát nước khe

Lẽo đẽo chiếu gàu ba góc dụm

Lênh đênh ruột ruộng bốn bờ tre

Xì xóm đáy nước mình ngương ngửa

Nhấp nhỏm bên ghềnh đít vắt ve

Ham việc làm ăn quên cả nhọc

Dạng hang một lú đã đày phè

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
Mua sách trên TIKI Mua sách trên SHOPEE Mua sách trên FAHASA Mua sách trên LAZADA